Cloud Computing

Nasza wiedza o hostowaniu, serwerach i sieciach daje nam możliwość swobodnego poruszania się obszarach usług w chmurze. Dzięki temu oferujemy więcej niż Full Stack Development.

AWS, Azure, Google Cloud

W zalezności od potrzeb wybieramy optymalnego dostawcę.

Kontenery

Hostujemy aplikacje w kontenerach. Platforma Docker to nasza specjalność.

Bezpieczeństwo

Dbamy o bezpieczeństwo. Tworzymy bezpieczne połączenia VPN pomiędzy fizycznymi oddziałami organizacji i usługami w chmurze. Przygotowujemy plany tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania awaryjnego DRP (Disaster Recovery Plan).

CloudComputing@it-business.pl | +48 883 919 112 | +48 22 122 85 90 | Skontaktuj się z nami